• montaža-demontaža
  • putničkih,
  • poluteretnih,
  • 4×4,
  • teretnih,
  • poljoprivrednih,
  • damper,
  • viljuškarskih pneumatika.
 • balansiranje
  • putničkih,
  • poluteretnih,
  • 4×4,
  • teretnih pneumatika.
 • narezivanje teretnih pneumatika.
 • lepljenje I vulkanizacija.

Sve usluge se izvode brzo i kvalitetno, bez oštećenja felni i pneumatika na najsavremenijim mašinama uz korišćenje visoko kvalitetnog repromaterijala.